הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15221-3 ביתו של האדם הוא מעין מקדש

מדוע הכהן מסגיר את הבית רק לאחר שהוא יוצא ממנו? מה פירוש 'להסגיר את הבית'? האם אסור לאדם להיטמא? מהם שלושת המרכיבים ההכרחיים לבית על מנת שיוכל להיטמא? מדוע בצרעת הבית לא צריך להביא קורבן? כיצד חושפים את הבעיה שגרמה לצרעת? מדוע בית עגול לא נטמא? האם המוסר הוא המצאה של האדם?