הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15222-4 מה הקשר בין טבילה לקודש הקודשים?

כיצד משיבים את בנ"י לקודש הקודשים? מה שייך לכאן חטא נדב ואביהו? כיצד אנו מתקנים את סיבת החטא ומעלים את העולם מנפילתו? בשביל מה בכלל צריך להיכנס אל הקודש? מה ההפרש בין הנפש לנשמה? למה משמש היצר הרע? מפני מה באים החטאים?