הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15227-1 האם צריך לרדת על התלמיד המתרשל?

מה פירוש הביטוי הכפול 'איש איש'? מה הטעם באיסור אכילת דם וחלב? האם אי אפשר לנהוג לפנים משורת הדין בלימוד תורה?