הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15232-2 האדם הוא בעל החיים היחיד שעדיין מתפתח

מהם ארבעת השלבים המסתמנים בכל יום מששת ימי הבריאה? מה עושה הקב"ה מאז בריאת העולם? מה היא המשימה של היום השביעי? מה מוטל על האדם לעשות כאן? מהי משמעות המילה 'לעשות' בתורה? האם הקב"ה ממשיך לברוא את העולם כיום?