הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15235-5 מגורים בשכונה מעורבת

מהו המקור להקמת מכונים לחוזרים בתשובה? האם צריך להתרחק מאדם שאינו חוזר בתשובה? האם למצות התוכחה ערך אוניברסלי?