הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15235-6 בעדינות ומבלי שיתבייש

כיצד צריך להוכיח? מה ההבדל בתוכחה כאשר מדובר במצוה שבין אדם למקום לבין מצוה שבין אדם לחברו? מה ההבדל בין חכמים לנביאים? האם מותר לחבוש פאה?