הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15243-1 הקדמה לפרשת אמור – הכהנים אנשי קודש קבועים

מה משמעות החזרה "אמר" ו"אמרת"? מדוע מובלט הצד הנבדל של הכהנים
בספר ויקרא (לעומת ספר במדבר)? למה צריך שהכהונה תהא חיצונית לאומה?
איך באה לידי ביטוי נבדלותו מהחיים? מה תפקיד הכהן? האם זו חולשה לא
לעסוק בחיי העולם הזה?