הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

הרב אורי שרקי – חשיבות לימוד תורת הסוד

"הזוהר אומר שהחל משנת 600 לאלף השישי "ייפתחון תרעי חכמתא לעלמא", יפתחו שערי החכמה בעולם למעלה ולמטה.
יוצא שהפעולה של גאולת ישראל, היא בעלת השלכות פוליטיות, מוסריות, טכנולוגיות, ופילוסופיות בעולם כולו.
יש תלות הדדית בין ההתפתחות הרוחנית – שיבתנו אל השכל העליון – לבין הגאולה.
וכפי שהזוהר אומר במקום אחר: "בהדין ספרט יפקון ישראל מן גלותא ברחמי" (בזה הספר יצאו ישראל מן הגלות ברחמים)
המשנה במסכת אבות (א, יא) אומרת: "אבטליון אומר חכמים היזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות…".
ניתן להבין כך: "היזהרו" מלשון הזוהר. כלומר חכמים שימו את הזוהר בדבריכם כדי שתינצלו מן הגלות.
ומה שמע הבעל שם טוב מהמשיח כשעלה למרום?!

קטע מתוך שיעור בספר אורות התורה לראי"ה קוק מאת הרב אורי שרקי

קישור לשיעור המלא: http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=3926&cat_id=3720