הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

הרב אורי שרקי – כל ההתחלות קשות

"והגודר בשדהו אם ימשוך בגדרה אמה אחת בקל יגדור עוד יותר מאשר בתחלה, וכן תמיד כל עוד שימשוך בגדר יותר נקל עליו לגדור גם הנשאר אחריו. לכן אין קשה על האדם לקבל המצות, זהו אם שמוע תשמעו.
ועל קיומם אחר הקבלה אמר ושמרתם את בריתי,
ובמכילתא ר׳ אליעזר אומר זה ברית שבת, ור׳ עקיבא אומר זה ברית מילה, וברית ע״ז."

קטע קצר מתוך שיעור בדרוש המהר"ל על התורה – בו המהר"ל מביא את דברי התנאים בפירוש לפסוק – "ושמרתם את בריתי.."

קישור לשיעור המלא: http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=14753&cat_id=4450