הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

על כרחך אתה | הרב אורי שרקי

קטע קצר מתוך שיעור בספר המדע להרמב״ם – הלכות יסודי התורה
הרב מסביר את דברי התנא רבי אלעזר הקפר במשנה באבות , על כרחך אתה…
י״ג כסלו התשפ״א –
מכון מאיר ירושלים תובב״א