הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

תנורו של עכנאי – האם אין הלכה כבת קול?

הרב מבאר בקצרה את סוגיית תנורו של עכנאי
מתוך בבא מציעא דף נ״ט עמוד ב׳
קישור לשיעור המלא: https://www.youtube.com/watch?v=bFMSOzm7O1A