הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15234-3 עונש שמענו, אזהרה מניין?!

מה פירוש 'לא תגנבו' ומה ההבדל בין זה לבין 'לא תגנוב' שבעשרת הדברות?
מה פירוש 'גונב נפשות'? לכאורה בנ"י היו פטורים מלהשאיר פרט, הרי באופן
טבעי הם שייכים לעולם עליון? מדוע ההלכה הגבילה את מצוות הצדקה?