הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15234-4 האם מותר לשקר כהגנה מפני עין הרע?

מה הכונה ב'לא תכחשו ולא תשקרו'? איפה כתוב שאסור לשקר סתם ככה? מה
פירוש 'מדבר שקר תרחק'? האם יש הבדל בין איסור המופיע בעשרת הדברות
לבין איסור שלא מופע שם? מה זה שקר לבן? האם מותר לשנות מפני השלום?
מאיפה ניתנה רשות ליעקב לשקר לאביו? מדוע צריך ציווי על מעשים שהם בטבע
שלנו?