הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15234-7 האם כל דבר שהשכל מחייב הוא מצוה מן התורה?

מה פירוש 'בצדק תשפוט עמיתך'? מה פירוש 'המוציא מחבירו עליו הראיה'? מהיכן הראיה שאכן התובע צריך להוכיח?