הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15234-8 איך ייתכן שהשולחן ערוך לא הביא את הלכות לשון הרע?

מה פירוש 'לא תלך רכיל בעמיך'? מדוע החפץ חיים היה צריך לכתוב את ספר
הלכות לשון הרע? מה הקשר בין גלות לדיבור?