הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

ספר תפילה ברית עולם וספר הלכות ברית שלום מוענקים לרוה"מ נתניהו ע"י הרב שרקי

במסגרת הענקת הספר "מה שנותר חפצים אהובים וזיכרון" שניתן לרוה"מ בידי הורים
שכולים במסגרת פורום "משפחה אחת" הוסיף הרב שרקי גם את הספרים הנ"ל. וכך סיכם הרב את האירוע והסביר את הדברים
ראש הממשלה ביטא רגישות רבה לחייהם של הנופלים במלחמת קיומה של האומה בארצה. איחלתי לרוה"מ שההתבוננות ביצירות שבספר שהוגש לו תתן לו כוח ועוצמה לחזק את מדינת ישראל.
ציינתי בפניו שכעת בזכות מדינת ישראל העם היהודי כבר איננו בעמדה של התגוננות אלא כבר הגיע ליכולת השפעה, גם בתחום המדיני ואף בתחום הרוחני. מה שבא לידי ביטוי במוכנותם של בני אומות העולם להקשיב לתוכן רוחני הבא לידי ביטוי בשני הספרים שהענקתי לרוה"מ: ברית עולם – סידור תפילה לבני נוח, וברית שלום – הלכות לבני נוח.
ברית עולם בראשות הרב אורי שרקי – ירושלים.
אתר: https://noahideworldcenter.org/britolam
הרשמה לרשימת תפוצה – https://noahideworldcenter.org/britolam/join-us/
תרומות https://www.jgive.com/new/en/ils/charity-organizations/1117
מאיל – office@britolam.community