הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

פרשת יתרו | למה נצרכה כפיית הר כגיגית לאחר "נעשה ונשמע"? (מהר"ל) – הרב אורי שרקי

תוספות במסכת שבת כבר שואלים את השאלה: מאחר שבני ישראל כבר אמרו "נעשה ונשמע", מדוע נצרכה כפיית הר כגיגית כדי למסור את התורה?
המהר"ל מביא את קושיית התוספות ותירוצם ומציע תירוץ אחר, שדרכה מתברר גם מה אירע בספר יחזקאל שעקבותיו באו זקני ישראל וביקשו להתנתק מההיסטוריה של עם ישראל.
מתוך ספר "תפארת ישראל" פרק לב למהר"ל מפראג.