הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

פורים | האם יש ביום זה קדושה? (עולת ראיה) – הרב אורי שרקי

לכאורה, ישנה מחלוקת בין דברי המהר"ל שכותב שאין ביום פורים קדושה כלל, לבין דברי האר"י שכותב שיש קדושה מיוחדת המופיעה ביום פורים בלבד והיא נקראת "יסוד דאבא".
מסביר הרב, על יסוד דברי הרב קוק, מדוע אין באמת מחלוקת בין דבריהם, אלא שמושגי הקדושה שעליהם כל אחד דיבר שונים זה מזה: האר"י דיבר על "קדושה שבגוף" ואילו המהר"ל דיבר על "קדושה שמעל הגוף".
מתוך ספר "עולת ראיה" ח"א עמ' קלט לראי"ה קוק זצ"ל.