הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15256-3 מה ענין שמיטה אצל הר סיני?

מדוע קדושת הזמנים של הארץ תלויה במספר שבע? האם הארץ שובתת כיום? מה פירוש 'מה עניין שמיטה אצל הר סיני? הרי אין ארציות בכלל בהר סיני?! היכן נאמרו קללותיה ודקדוקיה של השמיטה? איפה מצאנו לראשונה בתורה זכר למצות השמיטה? מהי התורה שבע"פ?