הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

פרשת בראשית | מדוע "אין דורשין במעשה בראשית בשנים"? (מהר"ל) – הרב אורי שרקי

”אין דורשין בעריות בשלשה. ולא במעשה בראשית בשנים. ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו.“
(משנה חגיגה ב, א)
בירור הסיבה הפנימית לקשר שבין כמות האנשים הנאספים סביב לימוד מסוים, ובייחוד במעשה בראשית, מרכבה ועריות; ומשמעותם של נושאים אלו ע"פ: רש"י, רמב"ם ומהר"ל.

מתוך ההקדמה הראשונה לספר "גבורות השם" להמהר"ל מפראג.