הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

הקדמת הספר "מספד למשיח" | תמצית חידושיו של מניטו על מהות הציונות ותחיית הקודש – הרב אורי שרקי

הרב שרקי מלמד את ההקדמה שהוא עצמו כתב לספרו של מניטו "מספד למשיח".
בספר "מספד למשיח" מכונסים 4 שיעורים של הרב יהודא לאון אשכנזי (מניטו) על מאמרו המפורסם של הרב קוק "המספד בירושלים", בו הוא סופד ל"חוזה המדינה" בנימין זאב הרצל ומסביר את מהותה של הציונות והשתלבותה בתוך מהלך תחיית הקודש.

בהקדמה שכתב הרב שרקי לספר הוא כותב בתמצית 21 נקודות קצרות מתוכו שבהן רואים חידוש של מניטו: ”כשמניטו היה מעביר שיעור בכל נושא שהוא, הרבה פעמים הוא היה, תו"כ הקריאה הפשוטה, מחדש חידושים עצומים ולא היה תמיד מורגש מה מידת החידוש במה שהוא אומר, ובעצם יש כאן חידוש גדול“ (מתוך דברי הרב).

בשיעור הרב נוגע בעניינים הבאים:
– הגדרת המושגים: יהודה, יוסף, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
– המשיחויות השונות.
– ההבדל בין הספרדים והאשכנזים לגבי תורת הנסתר.
– למה הרב צבי יהודה היה חוזר ואומר שהרצל היה ספרדי דווקא?
– החסידויות והגאולה.
– השפעת השבתאות על ראיית התורה.
– השפעת המערב על החילוניים (תרבות) ועל הדתיים (תורה).

Help us caption & translate this video!

https://amara.org/v/C2peS/