הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

פרשת בא | ההבדל בין אמונה לפי הרגש לבין אמונה לפי השכל (משך חוכמה) – הרב אורי שרקי

בשיעור זה מבאר בעל המשך חכמה את מחלוקת חכמים בשאלה: היכן נמצאת החכמה, בשכל או בלב? ומסביר שמדובר בשני סוגי חכמות שונים, המכוונים כנגד האומה והתורה, בדומה למה שכותב הרב קוק ב"למהלך האידאות בישראל". בסוף הדרשה הוא מסמיך זאת על פסוקי התורה בפרשתנו על קורבן פסח ונתינת הדם על המזוזות והמשקוף.
– מה ההבדל בין אמונתם של ישראל לאמונתם של הגויים?
– כיצד מסביר המהר"ל את האמירה "הגויים קרובי תשובה הם"?
– מדוע ישעיהו ליבוביץ' אהב את ספר "משך חכמה"?