הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

פרשת יתרו | ההבדל בין מתן תורה של משה לזה של העם (מורה נבוכים) – הרב אורי שרקי

עיון מעמיק במעמד הרב סיני וההבדלים בחוויה של משה וישראל:
– הבדלים שאירעו בין מה ששמע וראה משה רבנו ובין מה ששמע וראה עם ישראל.
– ההבדלים בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים.
– ההבדל בין גילוי עם מלאך לבין גילוי ישירות מעם ה'.
– ההבדל בין קולות לבין דיבור.
מתוך ספר "מורה נבוכים" ח"ב פרק לג וח"א פרק לז לרמב"ם.