הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

פסח | 70 אומות כנגד 70 בני יעקב שירדו למצרים (פחד יצחק) – הרב אורי שרקי

– מה ההבדל בין "עם ולשון" לבין "עמים ולשונות"?
– מה הקשר הפנימי בין 70 האומות ויורדי מצרים?
– למה בברכות, לפעמים פונים אל ה' בלשון נוכח 'אתה' ולפעמים בלשון נסתר 'אשר קדשנו'? ולמה לשון הפנייה הזו מופיעה רק בתפילה ולשון הפנייה השנייה מופיעה דווקא בברכות על המצוות?
– איפה למעשה ממשיך העונש של חטא אדם הראשון בחטא המבול ובחטא דור הפלגה?
– למה אדם שקנה פירות, לא משך אותם, וחוזר בו, נמשל לחוטאי דור הפלגה דווקא?
מתוך ספר "פחד יצחק" לפסח פרק לט לר' יצחק הוטנר.