הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

ספר בראשית 3# – יש ראשית וכוונה לפני התוהו (קהילת בית יהודה)

ספר בראשית 3# – יש ראשית וכוונה לפני התוהו (קהילת בית יהודה)

פרשת בראשית פרק א פסוק א

אין בתנ"ך מילה שמתארת את כל היש ("עולם" בתנ"ך הוא מושג שמציין זמן ארוך או אינסופי). כשרוצים להגיד כל היש אומרים: שמים וארץ. כלומר, יש בעברית מסר כזה שהעולם מלכתחילה הוא דואלי. בעוד שהא-לוהות היא אחת, "ה' א-לוהינו ה' אחד", העולם שלו איננו אחד, העולם שלו הוא תמיד שניים: השמיים והארץ.

אם כן, מה הפסוק הזה – "בראשית ברא א-לוהים את השמים ואת הארץ" – בא ללמד אותנו?

כאשר אנחנו שואלים את בעלי המיתולוגיות השונות (אליהם התורה מתייחסת, כהנגדה), היוונים למשל או המצרים העתיקים, מאיפה הכל התחיל, הם אומרים שהכל התחיל מהכאוס, מהתוהו ובוהו. הם מתחילים את התורה מפסוק ב'. מה שאין כן התורה, היא מחדשת לנו שלפני פסוק ב' יש פסוק א'. ראשית, הכוונה: מחשבה, סדר, רצון. לפני התוהו יש ראשית. ואם יש ראשית יש אחרית טובה. באמצע יש בלאגן, אבל התוהו ובוהו הוא בהכרח זמני.

אם כן, הכוונה של הפסוק הראשון היא לומר לנו שיש ראשית לפני התוהו, יש משמעות לכל מה שנעשה.

הקורא יודע שיש א-לוהים, הקורא יודע שהעולם נברא, אז זה לא מה שזה בא לחדש לו, אלא זה בא לחדש לו שיש סדר לפני הבלאגן. 

דבר נוסף שאנחנו לומדים מהפסוק הראשון: יש לקדוש ברוך הוא כוונה בבריאה. ראינו שמוכרחים להבין את המילה הזאת "בראשית" לא כפשוטה. רש"י מפרש: בראשית – בעבור ראשית. (כמו בפסוק "ויעבוד יעקב ברחל"). הפסוק לא בא לספר לי שהעולם נברא אלא הוא בא לספר לי בשביל מה הוא נברא, מה המטרה, המגמה. (לפי זה כל הניסיונות לישב בין תורה ובין מדע הם מיותרים, כי המדע מתאר את סדר המציאות והתורה את מטרת המציאות. שני נושאים שונים לחלוטין).

נותר רק לברר מהי הראשית בעבורה נברא העולם (המדרש מביא שבע דברים שנקראים ראשית).

שיעורי הרב אורי שרקי בספר בראשית שניתנו במסגרת השיעור היומי בקהילת "בית יהודה" – כל שיעור באורך עשר דקות בדיוק.

להצטרפות לשיעור היומי לחצו כאן

ווטסאפ: http://tiny.cc/yomiravcherki

טלגרם: https://t.me/yomirc

לפניות: 

https://wa.me/message/E6OP25O34AVSL1

beit.yehouda7@gmail.com

Support the show