הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

ספר בראשית 5# – מה טעם פתח בבראשית (קהילת בית יהודה)

ספר בראשית 5# – מה טעם פתח בבראשית (קהילת בית יהודה)

פרשת בראשית פרק א פסוק א

מטרת הבריאה היא עבור הראשית והשאלה היא מה היא אותה ראשית. יש לנו במדרש שבע תשובות שונות. מסביר המהר"ל שהראשית מופיעה בכל המדרגות הללו. בכל דבר יש ראשית. זאת אומרת, גם בישראל, גם בתורה, גם בחלה, וגם במעשרות וכו', זו בעצם אותה הראשית שמופיעה בווריאציות שונות לפי המקבל.

בגלל שהמילה בראשית פירושה "בהתחלת" ולא כתוב בהתחלת מה, לכן מוכרחים לדרוש. הפסוק כאילו אומר: אתה חייב להבין אותי כמטאפורה, אתה חייב לדרוש אותי. "אין המקרא הזה אומר אלא דורשני".

הרב רובינשטיין, זכרונו לברכה, הסביר כך: "אין המקרא הזה" -התנ"ך כולו- "אומר אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל". כלומר, כדי להבין את כוונתה האמיתית של התורה אתה צריך להיעזר בתורה שבעל פה. למה? בגלל שהתורה ניתנה דווקא לישראל לכן ההבנה של חכמי ישראל היא הקובעת את כוונת התורה.

 מה טעם פתח בבראשית? חייבת להיות לכך השלכה מעשית. לפי רש"י הנפקא-מינה היא פוליטית, לעומת הרמב"ם שסובר שהטעם הוא רוחני שכלי. "משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים'". ולכאורה זה מוזר. אתה בא להגן על זכותך על ארץ ישראל ואתה מביא פסוק שאומר שזה של הגויים. בעיה נוספת בדברי רש"י היא שאם מדובר בגויים שמאמינים בתורה אז ברור להם מכל מקום אחר בתורה שארץ ישראל היא שלנו ואם אינם מאמינים בתורה מה יעזור שהתורה פתחה בבראשית.

מסביר מניטו שמדובר בגויים שמאמינים בתורה והטענה שלהם איננה שהארץ לא שלנו אלא הטענה שלהם היא: "ליסטים אתם שכיבשתם", לא הייתם צריכים לכבוש.


שיעורי הרב אורי שרקי בספר בראשית שניתנו במסגרת השיעור היומי בקהילת "בית יהודה" – כל שיעור באורך עשר דקות בדיוק.

להצטרפות לשיעור היומי לחצו כאן

ווטסאפ: http://tiny.cc/yomiravcherki

טלגרם: https://t.me/yomirc

לפניות: 

https://wa.me/message/E6OP25O34AVSL1

beit.yehouda7@gmail.com

Support the show