הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

"ספר בראשית 6# – "ונתנה לאשר ישר (קהילת בית יהודה)

"ספר בראשית 6# – "ונתנה לאשר ישר (קהילת בית יהודה)

פרשת בראשית פרק א פסוק א

א. למה להביא פסוק שאומר שהארץ היא של הגויים, כאשר אתה רוצה להוכיח את ההיפך. ב. באיזה גויים מדובר. מסביר הרב אשכנזי: מדובר בגויים שמאמינים בתורה, והכוונה לנוצרים, והטענה שלהם היא: "ליסטים אתם שכבשתם": אומנם זה שלכם אבל אין לכם זכות לכבוש, עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יגיש לכם את זה על מגש של כסף. 

וזה בנוי על האידאולוגיה הנוצרית שאומרת שהאדם הוא חוטא במהותו מלידה, ולכן רק אם אלוהים בעצמו מעניק לו בחסד עליון את המתנה מותר לו לקחת.

זאת הטענה שהשמיע האפיפיור בפגישה עם גולדה מאיר – זעזוע מהאלימות שיהודים מפעילים בארץ הקודש – וגולדה ענתה בתגובה יהודית ספונטנית כמו רש"י: זה שלנו! 

"כח מעשיו" – בזכות הכוח. "וכבשוה" (פסוק כ"ח בתורה).

הפסוק כן מתאים כתשובה לטענת הגויים כי זהו ביאורו: הגויים סבורים שאדם צריך לקבל את הארץ בנחלה, כמו שאדם מקבל נחלה בלי לעשות מעשה, ואילו אנחנו סבורים שזה נעשה על ידי מתנה, שצריך לעשות מעשה מכוח הקונה. וזה מה שאומר הפסוק: "כח מעשיו הגיד לעמו" – גילה את ממד הכוחניות שבמעשה בראשית – "לתת להם" – במתנה, מה שהגויים מקבלים בתור נחלה ("נחלת גויים").

יש קריטריון מוסרי עליון על פיו מקבלים את הארץ ואת זה הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך הארץ עצמה: "כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו" – הוא נתן את הארץ על פי מהות שמונחת בבריאה של הארץ. אם אנחנו קיבלנו את הארץ בדורנו זה סימן שאנחנו ישרים גם אם אנחנו לא צדיקים. הקריטריון הוא היושר ולאו דוקא הצידקות. 

 "ונתנה לאשר ישר" – הרצון להיות ישר, לעומת האדם העקום בגלות, שבא לידי ביטוי בצורה נאיבית אידיאליסטית סוציאליסטית, הוא זה שהביא אותנו בסופו של דבר אל הארץ בדור שלנו. 

לפי זה "ברצונו נתנה להם" הכוונה כאשר היו רצויים לפניו. (רש"י: רצון לשון ריצוי).


שיעורי הרב אורי שרקי בספר בראשית שניתנו במסגרת השיעור היומי בקהילת "בית יהודה" – כל שיעור באורך עשר דקות בדיוק.

להצטרפות לשיעור היומי לחצו כאן

ווטסאפ: http://tiny.cc/yomiravcherki

טלגרם: https://t.me/yomirc

לפניות: 

https://wa.me/message/E6OP25O34AVSL1

beit.yehouda7@gmail.com

Support the show